16 Ιαν 2007

Σχέδιο διακήρυξης

Ενημερώνω ότι το αρχικό κείμενο της υπό συζήτηση διακήρυξης βρίσκεται εδώ. Η συζήτηση για την οποία είπαμε, νομίζω θα ήταν πρακτικότερο να γίνει μέσω της λίστας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: