17 Απρ 2008

ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗ ΠΟΥ ΣΠΡΩΧΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Περιφερόμενο εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή να προσφέρει εργασία, και όχι σταθερά απασχολούμενους μισθωτούς προβλέπει το νέο εργασιακό πρότυπο μέσω της flexicurity (ευέλικτη ασφάλεια).

Αν και η ευέλικτη εργασία κάνει θραύση στην Ελλάδα με την αδήλωτη-μαύρη εργασία, τις απλήρωτες υπερωρίες, τις αυθαίρετες απολύσεις, την ελλιπή κάλυψη σε περίπτωση ανεργίας και, κυρίως, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας (δηλαδή δεν... σηκώνει κάτι, ακόμη χειρότερο), ωστόσο οι προτάσεις της «επιτροπής για τη σύζευξη ευελιξίας με ασφάλεια», που συγκρότησε ο πρώην υπουργός Απασχόλησης Σ. Τσιτουρίδης υπό τον καθηγητή Ι. Κουκιάδη (πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ), προκαλουν δέος.Κυρίως με την πρόβλεψη για «μεταφορά του κέντρου βάρους προστασίας από την προνομιακή (sic) προστασία ολίγων (εργαζομένων) σε ελαστικότερη αλλά καθολική προστασία για το σύνολο των εργαζομένων». Δηλαδή προτείνεται να πέσει το επίπεδο κάλυψης των «εντός των τειχών», ώστε να νιώσουν καλύτεροι οι outsiders. Αντί οι εντελώς απροστάτευτοι και άνεργοι, οι εργαζόμενοι με ψευδείς συμβάσεις σαν αυτοαπασχολούμενοι, όσοι έχουν συμβόλαια ορισμένου χρόνου ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να ενισχυθούν και ενταχθούν στην κανονική αγορά εργασίας, ανατρέπεται το καθεστώς της όποιας ασφάλειας του συνόλου των μισθωτών.

Στα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή διακρίνει κανείς έναν άκρως φιλελεύθερο πρόλογο, όπου επισημαίνεται η ανάγκη για αλλαγή ακόμη και της ορολογίας (το «Εργατικό Δίκαιο» γίνεται «Δίκαιο της Απασχόλησης»), αν και στη συνέχεια εντοπίζονται ορισμένες προτάσεις οι οποίες κατατείνουν στη βελτίωση της θέσης πολλών πολιτών. Ετσι στον πρόλογο ξεκάθαρα προτείνεται η «ελαστικοποίηση των εγγυήσεων που συνδέονται με συγκεκριμένη θέση» υπέρ της κινητικότητας στην αγορά εργασίας. Το πρόταγμα παραμένει η θέση εργασίας και όχι το δικαίωμα του μισθωτού. Ετσι, προτείνεται η «μείωση της απόστασης των ήδη εργαζομένων από τους αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας».

Μερική σύνταξη - μερική εργασία

Για την αποτροπή της ανεργίας προτείνεται ένα μικτό σχήμα κατάρτισης και απασχόλησης ήδη από το 45ο έτος, ακολούθως μερική απασχόληση και μερική συνταξιοδότηση και «οικειοθελή επέκταση του εργασιακού βίου με ευέλικτες σχέσεις εργασίας, όπως συμβάσεις ορισμένου χρόνου στη Γαλλία για εργαζόμενους πέραν του 57ου έτους».Η ανατροπή των δεδομένων στη μισθωτή εργασία που εισηγείται η επιτροπή για λογαριασμό της κυβέρνησης Καραμανλή μπορεί να αποδίδεται στη «φθίνουσα πορεία της κανονικής εργασίας υπέρ της αντι-κανονικής», άρα προτείνεται η μείωση της απόστασης με την κατάργηση των όποιων μέτρων προστασίας των μισθωτών. Στην ουσία πρόκειται για νομιμοποιήση πολλών στοιχείων ευελιξίας εισαχθέντων από το αμερικανικό πρότυπο πλήρους ελαστικοποίησης της εργασίας. Ενδεικτική είναι η εμμονή στην ανάγκη θέσπισης και άλλων κινήτρων υπέρ της μερικής απασχόλησης, «η οποία εμφανίζει σημαντική υστέρηση έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Από την άλλη πλευρά, η επιτροπή προτείνει ορισμένα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για όσους απασχολούνται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ λαμβάνουν εντολές από εργοδότη-προϊστάμενο ως ασκούντες εξαρτημένη εργασία, υποδεικνύει παράταση (πέραν του 12μήνου) και αύξηση των επιδομάτων ανεργίας τουλάχιστον στο 66% του τελευταίου μισθού από το 45% του βασικού που είναι σήμερα. Γίνεται μάλιστα αναφορά στο δανικό πρότυπο, όπου το πσοσοστό ανέρχεται στο 90%. Επίσης θέτει θέμα αύξησης του χρόνου εργασίας για τη διευθέτησή του (ελαστικό 8ωρο χωρίς υπερωρίες) από τους 4 μήνες στον ένα χρόνο με κίνητρα για τους μισθωτούς.

Ευχερέστερες απολύσεις

Πάντως, η επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη και πρόσθετων πόρων, τόσο από ιδιωτικές όσο και κρατικές πηγές, για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας των ανέργων έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να απολύουν με μεγαλύτερη ευχέρεια.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 17/04/2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: