11 Αυγ 2009

Η αργία της 15ης Αυγούστου

Όπως είναι γνωστό η 15η Αυγούστου είναι μία από τις υποχρεωτικές εξαιρέσιμες ημέρες του έτους για όλες τις επιχειρήσεις , εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και για τους εργαζομένους όλης της Χώρας, με εξαίρεση όσων επιχειρήσεων λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες του έτους, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966.Εφέτος η 15η Αυγούστου συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, που είναι συνήθως ημέρα ανάπαυσης για τους εργαζομένους με 5θήμερη εβδομαδιαία εργασία . Τούτο έχει για τουςεργαζομένους τις εξής συνέπειες: α. Για τους εργαζομένους με 5θημερο1. Ως προς τις αποδοχές τουςΌσοι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο ή με ωρομίσθιο δικαιούνται για την ημέρα αυτή ένα επί πλέον ημερομίσθιο (σύνολο 7 ημερομίσθια την εβδομάδα από 10-8-2009 έως 15-8-2009) ή τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες που εργάζονται τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας με βάση τη συμφωνία τους για μειωμένη απασχόληση.2. Ως προς τις ημέρες άδειαςΟι μισθωτοί αυτοί που έχουν αργία το Σάββατο, αν βρίσκονται σε κανονική άδεια δεν δικαιούνται πρόσθετη ημέρα άδειας, επειδή το Σάββατο δεν υπολογίζεται στις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας ούτε στις δικαιούμενες ημέρες άδειας. β. Για τους εργαζομένους με 6ήμερο1. Ως προς τις αποδοχές τουςΌσοι μισθωτοί αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν το ημερομίσθιο τους της ημέρας αυτής ή τα ωρομίσθια που δικαιούνται για κάθε ημέρα εργασίας με βάση τη συμφωνία τους για μειωμένη απασχόληση (σύνολο 6 ημερομίσθια την εβδομάδα από 10-8-2009 μέχρι 15-8-2009) ή επί πλέον το αναλογούντα αριθμό ωρομισθίων της ημέρας αυτής.2. Ως προς τις ημέρες άδειαςΟι μισθωτοί της κατηγορίας αυτής που βρίσκονται την περίοδο αυτή σε κανονική άδεια θα λάβουν μια επί πλέον ημέρα άδειας επειδή η ημέρα αυτή ως αργία δεν υπολογίζεται στις εργάσιμες ημέρες του μήνα. γ. Τέλος και στις δύο αυτές κατηγορίες εργαζομένων αν εργασθούν νόμιμα ή παράνομα το Σάββατο 15 Αυγούστου θα καταβληθεί ένα ημερομίσθιο με προσαύξηση 75% αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή 1/25° του μηνιαίου τους μισθού προσαυξημένου κατά 75% αν αμείβονται με μισθό, χωρίς υποχρέωση χορήγησης άλλης ημέρας αναπληρωματικής ανάπαυσης.Επίσης επισημαίνεται ότι με βάση τη νομολογία των δικαστηρίων οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο αν απουσιάσουν αυθαίρετα κατά την παραμονή και την επομένη της αργίας 15 Αυγούστου δεν δικαιούνται του πρόσθετου ημερομισθίου ή των ωρομισθίων της αργίας. Ν όμως απουσιάσουν μόνο την μία εξ αυτών δικαιούνται κανονικά του ημερομισθίου ή των ωρομισθίων τους. Πηγή PIM

Δεν υπάρχουν σχόλια: