7 Μαΐ 2010

ΔΟΛΟΦOΝΟΙ

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpitsirikos.net%2F2010%2F05%2F%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CE%25B4%25CF%2581%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582%2F&h=aea5f

Δεν υπάρχουν σχόλια: